slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Mospilan 20 SP

Dodavatel obalu
Jednotka balení 30 kg
Materiál
Váha jednotkového balení
ADR kód jednotkového obalu -
ADR označení na jednotkovém obalu -
Skupinové balení -
Materiál skupinového obalu -
Váha skupinového obalu -
ADR označení na skupinovém obalu -
Množství na paletě -
Materiál -
Váha paletového obalu -
UN číslo UN 3077
ADR číslo 9
Obalová skupina 3

Datum aktualizace

22.6.2017 00:00