slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Ortus 5 SC

Dodavatel obalu
Jednotka balení 1 l
Materiál PE (obal+uzávěr)
Váha jednotkového balení 102g+-1g
ADR kód jednotkového obalu 1H1
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení 10x1 l
Materiál skupinového obalu karton
Váha skupinového obalu 0,32 kg
ADR označení na skupinovém obalu UN 3082
Množství na paletě 400 lt
Materiál -
Váha paletového obalu 61kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

2.4.2015 15:56