slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Paroli

Dodavatel obalu
Jednotka balení 10 l
Materiál HDPE kanystr + šroubovací uzávěr
Váha jednotkového balení 0,42 kg
ADR kód jednotkového obalu 3H1
ADR označení na jednotkovém obalu 9. jiné nebezpečné látky a přeměty
Skupinové balení 2 x 10 l
Materiál skupinového obalu kartónová lepenka
Váha skupinového obalu 1 kg
ADR označení na skupinovém obalu 9. jiné nebezpečné látky a předměty
Množství na paletě 780 lt, tj. 39 krabic
Materiál dřevo CP1
Váha paletového obalu 18 kg
UN číslo 3089
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

2.4.2015 15:57