slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

ERASMUS

Dodavatel obalu
Jednotka balení 5 l
Materiál HDPE kanystr
Váha jednotkového balení 280 g
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení 4 x 5 l
Materiál skupinového obalu Kartón/lepenka
Váha skupinového obalu 0,745 kg
ADR označení na skupinovém obalu
Množství na paletě 900 l
Materiál dřevěná paleta
Váha paletového obalu 23 kg, fólie 2 kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

2.4.2015 15:12