slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Ortus 5 SC

Dodavatel obalu
Jednotka balení 180 l
Materiál
Váha jednotkového balení
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu ADR 9
Skupinové balení -
Materiál skupinového obalu -
Váha skupinového obalu -
ADR označení na skupinovém obalu -
Množství na paletě
Materiál
Váha paletového obalu
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

1.2.2009 19:30