slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Cyflamid 50EW

Dodavatel obalu
Jednotka balení 1 l
Materiál HDPE
Váha jednotkového balení cca 95 g, uzávěr 11,9 g
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení 10 x 1 l
Materiál skupinového obalu kartónová krabice
Váha skupinového obalu 0,59 kg
ADR označení na skupinovém obalu
Množství na paletě 400 l
Materiál dřevěná paleta
Váha paletového obalu 22 kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

2.4.2015 16:44