slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Barclay Gallup Hi-Aktiv

Dodavatel obalu
Jednotka balení 20 l
Materiál HDPE kanystr
Váha jednotkového balení 1000g (+ 24 g)
ADR kód jednotkového obalu -
ADR označení na jednotkovém obalu -
Skupinové balení -
Materiál skupinového obalu -
Váha skupinového obalu -
ADR označení na skupinovém obalu -
Množství na paletě 800
Materiál
Váha paletového obalu 22kg
UN číslo ---
ADR číslo ---
Obalová skupina ---

Datum aktualizace

14.2.2018 00:00