slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Barclay Gallup 360

Dodavatel obalu Sumi Agro, Francie
Jednotka balení 20 l
Materiál HDPE kanystr
Váha jednotkového balení 1000g (+ 24 g)
ADR kód jednotkového obalu 3H1
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení -
Materiál skupinového obalu -
Váha skupinového obalu -
ADR označení na skupinovém obalu UN 3082
Množství na paletě 40 kanystrů
Materiál
Váha paletového obalu 22kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

1.7.2014 09:36