slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Quad-Glob 200 SL

Dodavatel obalu
Jednotka balení 20 l kanystr
Materiál HDPE
Váha jednotkového balení 1,050 kg
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení ---
Materiál skupinového obalu ---
Váha skupinového obalu ---
ADR označení na skupinovém obalu ---
Množství na paletě 32 kanystrů, tj. 640 l přípravku
Materiál CP1 paleta + folie
Váha paletového obalu 20 kg
UN číslo UN 1760
ADR číslo 8
Obalová skupina III

Datum aktualizace

1.7.2014 09:45