slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Quad-Glob 200 SL

Dodavatel obalu
Jednotka balení 5 l kanystr
Materiál HDPE
Váha jednotkového balení 200 g
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu ---
Skupinové balení 4 x 5 l
Materiál skupinového obalu kartón
Váha skupinového obalu 720 g
ADR označení na skupinovém obalu
Množství na paletě 40 kartónů (4 x 5) = 800 l
Materiál
Váha paletového obalu 10 kg
UN číslo UN 1760
ADR číslo 8
Obalová skupina III

Datum aktualizace

25.1.2011 10:56