slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Oblix 500 SC

Dodavatel obalu
Jednotka balení 5 l
Materiál HDPE láhev
Váha jednotkového balení 240 g
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení 4 x 5 l
Materiál skupinového obalu kartón
Váha skupinového obalu 590 g
ADR označení na skupinovém obalu
Množství na paletě 40 krabic, tj. 800 litrů
Materiál
Váha paletového obalu 16 kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

1.7.2014 09:44