slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Protugan 50SC

Dodavatel obalu
Jednotka balení 10 l
Materiál HDPE kanystr
Váha jednotkového balení 0.45 kg
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení 2 x 10 l kanystr
Materiál skupinového obalu lepenka
Váha skupinového obalu 0,6 kg
ADR označení na skupinovém obalu
Množství na paletě 30 kanystrů/paleta, tj. 600 l
Materiál
Váha paletového obalu 20 kg + 0,1 kg folie
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

2.4.2015 16:11