slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Difcor 250 EC

Dodavatel obalu
Jednotka balení 1 l láhev
Materiál COEX
Váha jednotkového balení 80 g
ADR kód jednotkového obalu 1H1
ADR označení na jednotkovém obalu ---
Skupinové balení 12 x 1 litr
Materiál skupinového obalu kartón
Váha skupinového obalu 0,5 kg
ADR označení na skupinovém obalu LQ (omezené množství)
Množství na paletě 55 krabic, tj. 660 litrů
Materiál dřevo + fólia
Váha paletového obalu 20kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

2.4.2015 16:45