slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Beta Team

Dodavatel obalu AgriChem bv, Nizozemsko
Jednotka balení 5 l kanystr
Materiál HDPE
Váha jednotkového balení 240 g
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení 4 x 5 l
Materiál skupinového obalu karton
Váha skupinového obalu 590 g
ADR označení na skupinovém obalu
Množství na paletě 800 litrů, tj. 40 krabic
Materiál
Váha paletového obalu 15 kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

2.4.2015 15:04