slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Moncut 40SC

Dodavatel obalu
Jednotka balení 1 l láhev
Materiál COEX
Váha jednotkového balení 96 g
ADR kód jednotkového obalu ---
ADR označení na jednotkovém obalu ---
Skupinové balení 10 x 1 l
Materiál skupinového obalu kartónová krabice
Váha skupinového obalu 354 g
ADR označení na skupinovém obalu LQ
Množství na paletě 400 lt.
Materiál dřevěná paleta
Váha paletového obalu cca 20kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

27.3.2012 11:03