slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Soleil

Dodavatel obalu
Jednotka balení 5 l
Materiál COEX
Váha jednotkového balení 259 g
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení 4 x 5 l
Materiál skupinového obalu karton
Váha skupinového obalu 68 g
ADR označení na skupinovém obalu
Množství na paletě 800 l
Materiál
Váha paletového obalu
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

21.5.2015 20:55