slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Barclay Gallup 360

Dodavatel obalu
Jednotka balení 1 l
Materiál HDPE
Váha jednotkového balení 0,08 kg
ADR kód jednotkového obalu 1H1
ADR označení na jednotkovém obalu ---
Skupinové balení 12 x 1 lt.
Materiál skupinového obalu kartónová lepenka
Váha skupinového obalu 0,71 kg
ADR označení na skupinovém obalu
Množství na paletě 55 krabic, tj. 660 lt
Materiál dřevo + fólie
Váha paletového obalu 15 kg + 0,5 kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

30.3.2015 16:38