slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Barclay Gallup 360

Dodavatel obalu
Jednotka balení 5 l
Materiál HDPE
Váha jednotkového balení 0,2 kg
ADR kód jednotkového obalu
ADR označení na jednotkovém obalu
Skupinové balení 4 x 5 lt.
Materiál skupinového obalu kartónová lepenka
Váha skupinového obalu 0,59 kg
ADR označení na skupinovém obalu
Množství na paletě 40 krabic, tj. 800 lt.
Materiál dřevo + fólie
Váha paletového obalu 16 kg + 0,5 kg
UN číslo UN 3082
ADR číslo 9
Obalová skupina III

Datum aktualizace

30.3.2015 16:41