slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

1.10.2018

Oprava Katalogu přípravků na ochranu rostlin 2018

Oprava tiskových chyb v Katalogu přípravků na ochranu rostlin 2018.

Níže sdělujeme opravy které byly provedené v katalogu přípravků na ochranu rostlin 2018.

Opravený katalog si můžete stáhnout zde

korektura:

HERBICIDY

1) Colzamid:

str. 31 - „řepka olejka, dávka vody: 200-300 l/ha před výsevem, 400-600 l/ha po výsevu, způsob aplikace: postřik, 1 x na podzim“ tabák virginský, dávka vody 50 000 l/ha, způsob aplikace: zálivka, 1 x na jaře“

 2) GaliStop:

str. 123 - „Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem…“

 3) Quad-Glob 200 SL:

str. 52 - „Postřikový neselektivní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený pro desikaci brambor, řepky olejné, lnu, vikve seté, prorůstajícího krmného ječmene a ovsa, ulehčení kombajnového sběru krmného jetele lučního, jetele bílého, osivového lnu a hrachu.“

4) Mandarin:

str. 126 - “Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně

zdrojů podzemní vody“.

5) Kanemite 15 SC:

str. 128 - Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

chmel

35

25

20

12

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

INSEKTICIDY

6) Sumi-Alpha 5EW:

str. 92; 132 –

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

obiloviny, řepka olejka

4

4

4

4

Ke stažení

Galerie