slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Označení přípravků na ochranu rostlin podle CLP

Přípravek Účinná látka Množství úč.l. Evidenční číslo Formulační úprava Biologická funkce Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008) Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)
Výstražný symbol Signální slovo Standardní věty o nebezpečnosti Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení
Backrow Olej parafinový 522 g/l (60%) 1774-0C EC adjuvant NEBEZPEČÍ H304 H315 P280 P301+310 P302+352 P331 P501
Bantux metazachlor 400 g/l 3790-3 SC herbicid VAROVÁNÍ H302 H351 H410 P202 P280 P301+312 P391 P501
BARCLAY GALLUP ® HI-AKTIV glyfosát 490 g/l (jako IPA-sůl 661,2 g/l) 4620-0 SL herbicid P102 P260 P280
BARCLAY GALLUP® 360 glyfosát 360 g/l (jako IPA sůl 483 g/l) 4619-2 SL herbicid VAROVÁNÍ H319 H411 P102 P270 P273 P280 P305+351+338 P337+313 P391 P501
BETA TEAM 1) desmedipham, 2) ethofumesate, 3) phenmedipham 1) 25g/l,2) 150g/l, 3) 75g/l 4792 herbicid
BIOSILD ® 1. thiofanát-methyl, 2. tetrakonazol 1. 350 g/l, 2. 20 g/l 4929-0 fungicid VAROVÁNÍ H302 H317 H341 H410 P270 P280 P301+312 P302+352 P333+313 P501
CURENOX®50 oxychlorid mědi 877g/kg 4539-0 WP fungicid
CYFLAMID ® 50EW cyflufenamid 50g/l 4869-0 fungicid NEBEZPEČÍ H315 H336 H411 P261 P273 P280 P302+352 P391 P501
Datura linuron 500 g/l 4849-0 SC herbicid
Erasmus Tebukonazol 250 g/l fungicid
ERGON 1) metsulfuron-methyl, 2) thifensulfuron-methyl 1) 68 g/kg, 2) 682 g/kg 4783-0 DC herbicid
FEZAN ® PLUS 1. chlorothalonil; 2. tebuconazol 1. 166 g/l 2. 60 g/l 4969-0 SC fungicid VAROVÁNÍ H332 H351 H361 H400 H410 P261 P271 P273 P281 P304+340 P308+313 P391 P501
FLEXI karboxylovaný styren butadien kopolymer 472,7 g/l 1715-0C EC pasivní pomocný prostředek P280 P305+351+338
GALISTOP fluroxypyr 200 g/l 4733-1 EC herbicid
Gamit 36 CS klomazon 360 g/l 4475-0 CS herbicid
IMPULSE ® SUPER 1) spiroxamine; 2) tebuconazole; 3) triadimenol 1) 250 g/l; 2) 167 g/l; 3) 43 g/l 4324-7 EC fungicid NEBEZPEČÍ H302 H314 H361 H410 P280 P301+330+331 P302+350 P305+351+338 P391 P501
KANEMITE ® 15 SC acechinocyl 150 g/l 4687-1 SC akaricid VAROVÁNÍ H373 H410 P101 P102 P260 P314 P501
MANDARIN ® 1. bixafen, 2. tebukonazol 1. 50 g/l (5,05%), 2. 166 g/l (16,80%) 4803-2 EC fungicid VAROVÁNÍ H315 H317 H319 H335 H361 H410 P280 P308+313 P333+313 P501
MARKATE 50 lambda-cyhalothrin 50 g/l 4728-0 EC insekticid NEBEZPEČÍ H301 H304 H314 H332 H336 H410 P260 P280 P301+330+331 P305+351+338 P312 P391
MITRA® metamitron 700g/l 4717-2 SC herbicid VAROVÁNÍ H302 H411 P270 P273 P301+312 P391 P501
MIXANIL ® 1. chlorthalonil; 2. cymoxanil 1. 375 g/l; 2. 50 g/l 5007-0 SC fungicid VAROVÁNÍ H317 H319 H332 H335 H351 H361 H410 P261 P280 P302+352 P304+340 P312 P501
MONCUT ® 40 SC flutolanil 460 g/l 4835-0 fungicid H411 P273 P501
MOSPILAN ® 20SP acetamiprid 200 g/kg 4053-7 SP insekticid VAROVÁNÍ H302 H410 P264 P270 P273 P301+312 P330 P391 P501
Nisshin 4SC® Nikosulfuron 40 g/l SC herbicid
NISSORUN ® 10WP hexythiazox 100 g/kg 3598-5 WP insekticid VAROVÁNÍ H410 P273 P280 P501
OBLIX 500SC ethofumesát 500 g/l 4723-0 SC herbicid
ORTUS ® 5 SC fenpyroximát 51,2 g/l 4087-0 SC insekticid VAROVÁNÍ H317 H332 H410 P261 P273 P280 P302+352 P333+313 P501
PAROLI 1. thiofanát-methyl; 2. iprodion 1. 167 g/l, 2. 167 g/l 4853-0 SC fungicid
PROTUGAN®50SC isoproturon 500 g/l 4396-1 SC herbicid
QUAD-GLOB 200SL diquat 200 g/l 4729-0 SL desikant
SEMPRA diflufenican 500 g/l 4692-0 SC herbicid
SOLEIL ® 1. bromukonazol, 2. tebukonazol 1. 167 g, 2. 107 g 4900-0 EC fungicid NEBEZPEČÍ H304 H318 H336 H361 H410 P261 P280 P305+351+338 P312 P331 P403+233 P501
SPARTAN® alkylamine ethoxylate propoxylate 500 g/l 1691-0C SL adjuvant
SUMIMAX® flumioxazin 500 g/kg 4673-0 WP herbicid H360 H400 H410 P273 P281 P308+313 P405 P501
TOPSIN M ® 500SC thiofanát-methyl 500 g/l 4628-0 SC fungicid VAROVÁNÍ H302 H317 H332 H341 H410 P102 P261 P270 P273 P281 P301+312 P302+352 P501
TROY 480 bentazon 480 g/l 4683-0 SL herbicid NEBEZPEČÍ H317 H319 H412 P261 P280
YAMATO ® 1. thiofanát-methyl; 2.tetrakonazol 1. 233 g/l; 2. 70 g/l 4930-0 SE fungicid VAROVÁNÍ H302 H317 H341 H361 H412 P102 P202 P280 P301+312 P302+352 P501