slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

CURENOX®50

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka oxychlorid mědi
Množství úč.l. 877g/kg
Evidenční číslo 4539-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava smáčitelný prášek
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení