slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

SUMIMAX®

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka flumioxazin
Množství úč.l. 500 g/kg
Evidenční číslo 4673-0
Biologická funkce herbicid
Formulační úprava smáčitelný prášek
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H360 H400 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P273 P281 P308+313 P405 P501