slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

TOPSIN M ® 500SC

Datum aktualizace: 7.10.2016 00:00

Účinná látka thiofanát-methyl
Množství úč.l. 500 g/l
Evidenční číslo 4628-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava suspenzní koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H302 H317 H332 H341 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P102 P261 P270 P273 P281 P301+312 P302+352 P501