slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

TROY 480

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka bentazon
Množství úč.l. 480 g/l
Evidenční číslo 4683-0
Biologická funkce herbicid
Formulační úprava rozpustný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo NEBEZPEČÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H317 H319 H412
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P261 P280