slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

DIFCOR 250 EC

Datum aktualizace: 21.10.2016 00:00

Účinná látka difenoconazole
Množství úč.l. 250 g/l
Evidenční číslo 4747-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava emulgovatelný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H302 H304 H319 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P102 P280 P301+310 P331 P337+313 P501