slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

BETA TEAM

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka 1) desmedipham, 2) ethofumesate, 3) phenmedipham
Množství úč.l. 1) 25g/l,2) 150g/l, 3) 75g/l
Evidenční číslo 4792
Biologická funkce herbicid
Formulační úprava
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení