slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MONCUT ® 40 SC

Datum aktualizace: 14.10.2016 00:00

Účinná látka flutolanil
Množství úč.l. 460 g/l
Evidenční číslo 4835-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H411
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P273 P501