slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

YAMATO ®

Datum aktualizace: 18.7.2016 00:00

Účinná látka 1. thiofanát-methyl; 2.tetrakonazol
Množství úč.l. 1. 233 g/l; 2. 70 g/l
Evidenční číslo 4930-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava suspo emulze
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H302 H317 H341 H361 H412
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P102 P202 P280 P301+312 P302+352 P501