slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Backrow

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka Olej parafinový
Množství úč.l. 522 g/l (60%)
Evidenční číslo 1774-0C
Biologická funkce adjuvant
Formulační úprava emulgovatelný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo NEBEZPEČÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H304 H315
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P280 P301+310 P302+352 P331 P501