slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Bantux

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka metazachlor
Množství úč.l. 400 g/l
Evidenční číslo 3790-3
Biologická funkce herbicid
Formulační úprava suspenzní koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H302 H351 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P202 P280 P301+312 P391 P501