slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MANDARIN ®

Datum aktualizace: 9.5.2016 00:00

Účinná látka 1. bixafen, 2. tebukonazol
Množství úč.l. 1. 50 g/l (5,05%), 2. 166 g/l (16,80%)
Evidenční číslo 4803-2
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava emulgovatelný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H315 H317 H319 H335 H361 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P280 P308+313 P333+313 P501