slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

BIOSILD ®

Datum aktualizace: 12.10.2016 00:00

Účinná látka 1. thiofanát-methyl, 2. tetrakonazol
Množství úč.l. 1. 350 g/l, 2. 20 g/l
Evidenční číslo 4929-0
Biologická funkce fungicid
Formulační úprava
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H302 H317 H341 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P270 P280 P301+312 P302+352 P333+313 P501