slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

KANEMITE ® 15 SC

Datum aktualizace: 20.10.2016 00:00

Účinná látka acechinocyl
Množství úč.l. 150 g/l
Evidenční číslo 4687-1
Biologická funkce akaricid
Formulační úprava suspenzní koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo VAROVÁNÍ
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti H373 H410
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P101 P102 P260 P314 P501