slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

BARCLAY GALLUP ® HI-AKTIV

Datum aktualizace: 14.1.2016 21:07

Účinná látka glyfosát
Množství úč.l. 490 g/l (jako IPA-sůl 661,2 g/l)
Evidenční číslo 4620-0
Biologická funkce herbicid
Formulační úprava rozpustný koncentrát
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Výstražný symbol
Signální slovo
Označení chemických směsí (dle nařízení ES 1272/2008)Standardní věty o nebezpečnosti
Doporučené pokyny pro bezpečné zacházení P102 P260 P280