slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MAVRIK

STABILNÍ VÝNOSY I V HORŠÍCH PůDNĚ KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH.

  •  FAO S/Z 230
  • Typ zrna – mezityp. Využití – siláž.
  • Hybrid se vyznačuje velmi dobrou reakcí na sucho.
  • Velmi dobrá odolnost vůči poléhání, snětím a fuzáriím.
  • Registrace EU 2012.
ZápisEU 2012
Typ hybridu
FAOsiláž
zrno
Užitízrno
CCM
siláž
bioplyn
Výška rostliny(cm, hodnocení AM)
Výška nasazení palic
Výnos zrna(%, hodnocení AM)
Výnos celk. suché hmoty
Odolnostsucho(hodnocení AM, ÚKZÚZ)
chlad
Staygreen
Typ zrna
Rajonizace
Optimální hustota (tis.rostlin/ha)
VJ(tis.ks/VJ)
Poznámka
Zdroj informací