slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Kabuki

Přípravek na ochranu rostlin Kabuki je herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k desikaci brambor, a pro likvidaci kořenových výmladků v sadech a ve vinicích.

Působení přípravku

KABUKI obsahuje novou účinnou látku ze skupiny fenylpyrazolů. Působí přes listy jako kontaktní herbicid, inhibuje syntézu protoporphyrinogen oxidázy. Působení přípravku se projevuje nekrózou listů, intenzita je závislá na přítomnosti chlorofylu v listech. Sluneční záření a vyšší teplota zvyšuje účinnost.

Návod k použití

Plodina Účel použití Dávka OL

Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) K DÁVKOVÁNÍ 5) UMÍSTĚNÍ 6) URČENÍ SKLIZNĚ

brambor desikace 0,8 l + smáčedlo (TM) 10 1) 14 dní před sklizní
réva vinná hubení výmladků 0,2% (max.0,8 l) + smáčedlo (TM) AT 1) od 3. roku, po vyrašení výhonků, max.délka 20 cm
jádroviny, peckoviny hubení výmladků 0,8 l/ha + smáčedlo (TM) AT 1) od 2. roku, po vyrašení výhonků, max.délka 20 cm
rybíz, angrešt hubení výmladků 0,8 l/ha + smáčedlo (TM) AT 1) od 3. roku, po vyrašení výhonků, max.délka 20 cm

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Aplikační poznámky

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max.počet ošetření v plodině Interval mezi aplikacemi
brambor 200 - 400 l/ha postřik 2x 5 - 7 dní
réva vinná 300 - 400 l/ha postřik ošetření kmenů 1x -
jádroviny, peckoviny 300 - 400 l/ha postřik 2x min.14 dní
rybíz, angrešt 300 - 600 l/ha postřik 1x -

 Vinná réva, jádroviny, peckoviny, rybíz, angrešt:

Zelené části kultur nesějí být postřikem zasaženy. Potenciální poškození kultur spadá do oblasti odpovědnosti uživatele. Před použitím přípravku je nutné vyzkoušet snášenlivost kultur a účinnost za specifických provozních podmínek. Je nutné zamezit přímému ošetření sklizňového produktu. Spadané ovoce nesmí být použito jako potravina nebo krmivo.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
brambory 8 4 4 4
réva, rybíz, angrešt, jádroviny, peckoviny 12 7 6 6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
brambor 20 10 5 5
Réva, rybíz, angrešt, jádroviny, peckoviny 20 10 10 5

Pro aplikaci do brambor
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Pro aplikaci do révy, rybízu, angreštu, jádrovin, peckovin
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Datum aktualizace

1.11.2017 00:00

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.