slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

FEZAN ® PLUS

Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně pšenice ozimé proti braničnatce pšeničné, fuzariózám klasů a černím.

způsob Působení 

Fezan Plus je fungicid obsahující směs účinných látek s rozdílným mechanismem působení: tebukonazol a chlorthalonil. Přípravek je určen na ochranu pšenice vůči široké škále nemocí: braničnatkám, fusariózám, černím.

Spektrum účinnosti

pšenice ozimná: braničnatka pšeničná, fuzariózy klasů, čerň na obilninách

NÁVOD K POUŽITÍ

1) plodina, oblast použití 2) škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) 3) Poznámka
pšenice ozimná braničnatka pšeničná, fuzariózy klasů, čerň na obilninách 3 lt/ha 35  

 OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

upřesnění použití

Maximální počet aplikací: 2x
Interval mezi aplikacemi: min. 7 dní
Termín aplikace: do BBCH 69 (konec kvetení)
Proti braničnatce pšeničné aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Při aplikaci v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.
Možný vliv ošetření na fermentační procesy konzultujte s držitelem povolení nebo zpracovatelem.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

FEZAN PLUS bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice ozimná 4 4 4 4

 DALŠÍ OMEZENÍ

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny.
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství vlijte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Datum aktualizace

22.11.2018 00:00

registrační číslo 4969-0
účinná látka 1. chlorothalonil; 2. tebuconazol
biologická funkce fungicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.