slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

FEZAN ® PLUS

Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně pšenice ozimé proti braničnatce pšeničné, fuzariózám klasů a černím.

Působení přípravku

Fezan Plus je fungicid obsahující směs účinných látek s rozdílným mechanismem působení: tebuconazole a cholrotalonil. Přípravek je určen na ochranu pšenice vůči široké škále nemocí: braničnatkám, fusariózám, černím.

Spektrum účinnosti

pšenice ozimná: braničnatka pšeničná, fuzariózy klasů, čerň na obilninách

NÁVOD K POUŽITÍ

plodina škodl.organismus dávka OL poznámka
pšenice ozimná braničnatka pšeničná, fuzariózy klasů, čerň na obilninách 3 lt/ha 35  

 OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Aplikační poznámky

Maximální počet aplikací: 2x
Interval mezi aplikacemi: min. 7 dní
Termín aplikace: do BBCH 69 (konec kvetení)
Proti braničnatce pšeničné aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Při aplikaci v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné nelze vyloučit snížení činnosti přípravku.
Možný vliv ošetření na fermentační procesy konzultujte s držitelem povolení nebo z pracovatelem.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

FEZAN PLUS bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice ozimná 4 4 4 4

 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru od dalších osob.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Příprava postřikové kapaliny

Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny.
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství vlijte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Datum aktualizace

20.4.2017 00:00

registrační číslo 4969-0
účinná látka 1. chlorothalonil; 2. tebuconazol
biologická funkce fungicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.