slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

IMPULSE ® SUPER

Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně pšenice, ječmene, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

Působení

Impulse Super je kombinovaný systémový fungicid obsahující účinnou látku spiroxamin ze skupiny morfolinů (G2 dle FRAC) - podskupina spiroketalaminy a dvě účinné látky ze skupiny DMI fungicidů (skupina G1 dle FRAC) – podskupina triazoly (tebukonazol, triadimenol). Přípravek působí preventivně, kurativně, eradikativně a má reziduální účinek.

Návod k použití

plodina škodlivý organismus dávkování OL (dny) poznámka
pšenice padlí travní, rzi, braničnatka plevová 0,6 l/ha 35  
ječmen padlí travní, rzi, rhynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost ječmene 0,6 l/ha 35  
réva vinná padlí révové 0,15–0,2 l/ha do BBCH 61 (počátek kvetení),
max. 500 l vody/ha
0,3–0,4 l/ha od BBCH 61 (počátek kvetení),
max. 1000 l vody/ha
14 neošetřovat
stolní odrůdy
révy vinné

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL (dny) poznámka
okrasné rostliny padlí 0,1% 2 3) při ohrožení, nejpozději při prvním výskytu;
max. 2x

Aplikační poznámky

Přípravek vykazuje v pšenici vedlejší účinnost proti braničnatce pšeničné.
Dávka vody:

pšenice, ječmen: 200–400 l/ha
réva vinná: 300–1000 l/ha
Nejvyšší počet aplikací v roce a plodině: 2×

Termín ošetření:

pšenice, ječmen
Ošetřujeme preventivně nebo při zjištění prvních symptomů chorob, od fáze 2. kolénka (BBCH 32), nejpozději počátkem kvetení (BBCH 61). Interval mezi aplikacemi: 14–21 dnů
réva vinná
Aplikuje se preventivně od období před květem révy (od BBCH 57) až do období počátku zaměkání bobulí (BBCH 81), v odůvodněných případech lze využít kurativně - eradikativního působení přípravku.
Použití vyšší koncentrace je vhodné při vyšším infekčním tlaku a pro prodloužení doby působení.
V révě se nižší koncentrace z uvedeného rozmezí použije při nižším infekčním tlaku.
Doporučený interval mezi preventivními aplikacemi: 8–14 dnů.
Zabezpečení optimální vzdušnosti a výživy porostu, minimalizace zastínění hroznů zvyšuje odolnost rostlin vůči napadení a napomáhá působení přípravků na ochranu rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, ječmen, okrasné rostliny do 50 cm 7 4 4 4
réva vinná, okrasné rostliny nad 50 cm 16 10 7 6

Datum aktualizace

16.2.2017 00:00

registrační číslo 4324-7
účinná látka 1) spiroxamine; 2) tebuconazole; 3) triadimenol
biologická funkce fungicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.