slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MANDARIN ®

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým a klasovým chorobám.

Působení přípravku

Přípravek Mandarin zasahuje do respiračního řetězce enzymu sukcinát dehydrogenázy, kde inhibuje přenos elektronů (FRAC kód 7, kód místa působení C2, SDHI třída) a do biosyntézy ergosterolů, kde inhibuje jejich demethylaci (FRAC kód 3, kód místa působení G1, SBI třída I).
Přípravek po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován, translaminárně rozváděn a zajišťuje ochranu i nově narůstajících částí rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia houbových chorob. Vyznačuje se dlouhodobou účinností, působí širokospektrálně a má preventivní, kurativní a i eradikativní účinek.

Návod k použití

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL (dny)

Poznámka  

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL 

pšenice, žito, tritikale braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, padlí travní 1,2 l/ha 35 1) BBCH 30-59
pšenice, žito, tritikale rez pšeničná 0,9 l/ha 35 1) BBCH 30-59
pšenice, ječmen jarní fuzariózy klasů 1,5 l/ha 35

1) pšenice: BBCH 61-65

ječmen jarní: BBCH 59-61

ječmen padlí travní 1,2 l/ha 35 1) BBCH 30-59
ječmen rynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost ječmene 0,9 l/ha 35 1) BBCH 30-59
ječmen rez ječná 0,6 l/ha 35 1) BBCH 30-59

OL (ochranná lhůta) – je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti helmintosporióze pšenice.

 aplikační poznámky

Max. počet aplikací: max. 1x za rok

Termín aplikace:

listové choroby

  • pšenice, ječmen, žito, tritikale - v BBCH 30-59

fuzariózy klasů 

  • pšenice - v BBCH 61-65
  • ječmen jarní - v BBCH 59-61

Dávka vody: 200-400 l/ha

Antirezistentní opatření

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxin) vícekrát než 2x za vegetační sezónu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
Nepoužívejte přípravek v dělených nebo v redukovaných dávkách a jinak než stanovuje konkrétní doporučení výrobce.
Vyvarujte se směsí s pomocnými prostředky, listovými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin, které nejsou ověřeny a doporučeny výrobcem, který následně nemůže garantovat zachování spolehlivosti působení.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

registrační číslo 4803-2
účinná látka 1. bixafen, 2. tebukonazol
biologická funkce fungicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.