slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MANDARIN ®

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin proti listovým a klasovým chorobám.

Působení přípravku

Bixafen   patří do chemické skupiny účinných látek karboxamidů. Působí jako inhibitor enzymu sukcinátu dehydrogenasy v komplexu II dýchacího řetězce hub (SDH-inhibitor). Má lokálně systémové působení s preventivním a kurativním účinkem, působí proti širokému spektru houbových chorob.

Tebukonazol je systémově působící účinná látka ze skupiny triazolů. Působí jako inhibitor demethylace (DMI) v rámci biosyntézy sterolů houbových patogenů. Má hloubkově systémové působení s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem s dlouhou dobou perzistence.     V rostlinách je transportován akropetálně, a tak zajišťuje ochranu nově narůstajících částí rostlin. Vývoj hub zastavuje inhibicí biosyntézy sterolů v buněčných membránách.

Návod k použití

PLODINA ŠKODLIVÝ ORGANISMUS DÁVKOVÁNÍ OL(DNY)

POZNÁMKA 

pšenice, žito, tritikale braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, padlí travní 1,2 l/ha 35 BBCH 30-59
pšenice, žito, tritikale rez pšeničná 0,9 l/ha 35 BBCH 30-59
pšenice, ječmen jarní fuzariózy klasů 1,5 l/ha 35

pšenice: BBCH 61-65

ječmen jarní: BBCH 59-61

ječmen padlí travní 1,2 l/ha 35 BBCH 30-59
ječmen rynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost ječmene 0,9 l/ha 35 BBCH 30-59
ječmen rez ječná 0,6 l/ha 35 BBCH 30-59

OL (ochranná lhůta) – je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti helmintosporióze pšenice.

 aplikační poznámky

Max. počet aplikací: max. 2x za rok

Termín aplikace:

listové choroby

  • pšenice, ječmen, žito, tritikale - v BBCH 30-59

fuzariózy klasů 

  • pšenice - v BBCH 61-65
  • ječmen jarní - v BBCH 59-61

Dávka vody: 200-400 l/ha

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

registrační číslo 4803-2
účinná látka 1. bixafen, 2. tebukonazol
biologická funkce fungicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.