slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MIXANIL ®

Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně brambor proti plísni bramborové.

Působení přípravku

Mixanil je listový fungicid obsahující směs účinných látek s rozdílným mechanismem působení: systémový cymoxanil a protektivní cholrothalonil. Působí preventivně a kurativně. Zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. Přípravek je určen na ochranu brambor proti plísni a hnědé skvrnitosti listů.

Spektrum účinnosti

brambor: plíseň bramborová

Použití a dávkování

plodina škodl.organismus dávka OL poznámka
brambor plíseň bramborová 2 l/ha 35 optim. BBCH 40 a 40-89 preventivně při zapojení porostu nebo na počátku výskytu

 

Aplikační poznámky

Dávka vody: 300-450 l/ha
Maximální počet aplikací v plodině: 2x
Interval mezi aplikacemi: min. 7-10 dní
Možný vliv aplikace přípravku na kvalitu rostlinných produktů konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem. 

Další doporučení pro aplikaci

Termín aplikace: BBCH40 a BBCH40-89
Proti plísni bramborové aplikujte preventivně při zapojení porostu v řádcích, nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Opakujte ošetření během 7-10 dní, kratší intervaly použijte v případě silného infekčního tlaku nebo v případech, kdy jsou plodiny zavlažovány.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu vodních organismů

MIXANIL bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
brambor 4 4 4 4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. 

Datum aktualizace

21.7.2016 00:00

registrační číslo 5007-0
účinná látka 1. chlorthalonil; 2. cymoxanil
biologická funkce fungicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.