slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Prolectus

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) určený k ochraně révy vinné, plodové zeleniny a jahod proti plísni šedé a broskvoní, nektarinek proti moniliové spále květů a letorostů a moniliové hnilobě plodů.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Přípravek působí protektivně i kurativně. Fenpyrazamin inhibuje prodlužování hyf a růst mycelia a má i antisporulační vlastnosti.
PROLECTUS by měl být použit jako součást systému ochrany rostlin při střídání s jinými přípravky s různým způsobem účinku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) Poznámka
jahodník plíseň šedá 1,2 kg/ha 1 pole, skleníky
réva plíseň šedá 1,2 kg/ha 14 ---
broskvoň, nektarinka moniliová spála
květů a letorostů
0,8 kg/ha 1 ---
broskvoň, nektarinka moniliová hniloba
plodů
1,2 kg/ha 1 ---
zelenina tykvovitá s jedlou
slupkou, baklažán, paprika,
rajče
plíseň šedá 1,2 kg/ha 1 skleníky

V hustých porostech a v podmínkách vyššího infekčního tlaku nelze vyloučit snížení účinnosti proti moniliové spále květů a letorostů.

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Růstová fáze plodin v době aplikace
od BBCH 61 (počátek kvetení), od počátku výskytu

Dávka vody
jahodník: 500-2000 l/ha
réva: 300-1000 l/ha
broskvoň, nektarinka, 500-1000 l/ha
rajče, baklažán, paprika, tykev: 500-1500 l/ha

Maximální počet aplikací
réva: 1x za rok
broskvoň, nektarinka, jahodník: 3x za rok
zelenina: 3x za vegetační sezónu

Interval mezi aplikacemi
venkovní kultury, jahody ve skleníku: 7 dnů
zelenina ve skleníku: 10 dnů
Vliv na kvalitativní parametry sklizených produktů konzultujte s držitelem povolení.
Vliv na procesy zpracování sklizených produktů konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Réva vinná 6 6 6 6
Broskve, nektarinky 7 6 6 6
Jahody 4 4 4 4

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.