slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Prolectus

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) určený k ochraně révy vinné, jahodníku, zeleniny tykvovité s jedlou slupkou, baklažánu, papriky a rajčete proti plísni šedé; broskvoní, meruněk, třešní, višní a slivoní proti moniliové spále a moniliové hnilobě.

ZPŮSOB PŮSOBENÍ 

Přípravek působí protektivně i kurativně. Fenpyrazamin inhibuje prodlužování hyf a růst mycelia a má i antisporulační vlastnosti. Prolectus by měl být použit jako součást systému ochrany rostlin při střídání s jinými přípravky s různým způsobem účinku.

 NÁVOD K POUŽITÍ

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) Poznámka 1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL 4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
jahodník plíseň šedá 1,2 kg/ha 1 1) od: 61 BBCH 5) pole, skleníky
réva plíseň šedá 1,2 kg/ha 14 1) od: 61 BBCH
broskvoň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň moniliová spála

0,8 kg/ha (0,27 kg/1 m výšky koruny/ha) 1 1) od: 61 BBCH, do: 69 BBCH
broskvoň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň moniliová hniloba

1,2 kg/ha (0,4 kg/1 m výšky koruny/ha) 1 1) od: 75 BBCH, do: 87 BBCH
zelenina tykvovitá s jedlou
slupkou, baklažán, paprika,
rajče
plíseň šedá 1,2 kg/ha 1 1) od: 61 BBCH 5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:

Plodina,
oblast použití
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
baklažán, paprika, rajče, zelenina tykvovitá 500-1000 l/ha postřik, rosení 3x 10 dnů
broskvoň 500-1000 l/ha
(max. 500 l/1 m výšky koruny)
postřik, rosení 3x za rok 7-14 dnů
jahodník 500-2000 l/ha postřik, rosení 3x za rok 7 dnů
meruňka, slivoň, třešeň, višeň 500-1500 l/ha
(max. 500 l/1 m výšky koruny)
postřik, rosení 3x za rok 7-14 dnů

V hustých porostech a v podmínkách vyššího infekčního tlaku nelze vyloučit snížení účinnosti proti moniliové spále.
Při použití v révě konzultujte možný vliv ošetření na fermentační procesy s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Réva vinná 6 6 6 6
Broskve, meruňky, višně, třešně, slivoně 7 6 6 6
Jahodník 4 4 4 4

Datum aktualizace

18.10.2018 00:00

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.