slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

SOLEIL ®

SOLEIL je fungicidní přípravek k ochraně proti chorobám listů a klasů v pšenici ozimé.
Formulační úprava: emulgovatelný koncentrát (EC)

způsob působení:

Soleil je systémový fungicid. Obsahuje dvě účinné látky ze skupiny triazolů: bromukonazol a tebukonazol, má preventivní a kurativní působení proti houbovým chorobám obilnin: braničnatka pšeničná (Septoria tritici), braničnatka plevová (Septoria nodorum), rez plevová (Puccinia striiformis), padlí travní (Erysiphe graminis), fuzariózy klasů (Fusarium spp.).

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny)*

Poznámka

1)k plodině 2)k ŠO 3)k OL 4)k dávkování 5)umístění 6)určení sklizně

pšenice ozimá braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní 1,2 l/ha 42 od: 33 BBCH, do: 65 BBCH 
pšenice ozimá fuzariózy klasů 1,2 l/ha 42 od: 65 BBCH, do: 65 BBCH

* OL ochranná lhůta je doba mezi poslední aplikací a sklizní.

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
pšenice 200-400 l vody/ha postřik max. 1x

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti braničnatce plevové. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI A JINÁ OPATŘENÍ A OMEZENÍ S OHLEDEM NA OCHRANU ZDRAVÍ LIDÍ, NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ A SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v obilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
obilniny 4 4 4 4

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY:

Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený objem. Při přípravě TM směsí je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně. Před aplikací zkontrolujte dávkování a činnost trysek. Míchací zařízení musí být v činnosti i během aplikace. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Datum aktualizace

15.10.2018 00:00

registrační číslo 4900-0
účinná látka 1. bromukonazol, 2. tebukonazol
biologická funkce fungicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.