slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

SOLEIL ®

SOLEIL je fungicidní přípravek k ochraně proti chorobám listů a klasů v pšenici ozimé.
Formulační úprava: emulgovatelný koncentrát (EC)

Působení přípravku

Soleil je systémový fungicid. Obsahuje dvě účinné látky ze skupiny triazolů: bromukonazol a tebukonazol, má preventivní a kurativní působení proti houbovým chorobám obilnin.

Návod k použití:

plodina, oblast použití škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL

poznámka

1)k plodině 2)k ŠO 3)k OL 4)k dávkování 5)umístění 6)určení sklizně

pšenice ozimá braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní 1,2 l/ha 42 od: BBCH 33, do: BBCH 65
pšenice ozimá fuzariózy klasů 1,2 l/ha 42 od: BBCH 65, do: BBCH 69

* OL ochranná lhůta je doba mezi poslední aplikací a sklizní.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti braničnatce plevové.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Aplikační poznámky

plodina, oblast použití dávka vody způsob aplikace max. počet aplikací v plodině
pšenice 200-400 vody l/ha postřik max. 1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
obilniny 4 4 4 4

Datum aktualizace

24.4.2017 00:00

registrační číslo 4900-0
účinná látka 1. bromukonazol, 2. tebukonazol
biologická funkce fungicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.