slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

YAMATO ®

Postřikový fungicidní přípravek určený k ochraně řepky olejky, obilnin, cukrovky a řepy krmné.
Je formulován jako suspo emulse (SE).

ZPŮSOB Působení: 

YAMATO je systémový fungicid s kurativní a protektivní účinností. Kombinací dvou účinných látek ze skupiny benzimidazolů a tetrakonazolů je docílena ochrana proti širokému spektru houbových chorob. Přípravek se vyznačuje dlouhodobým reziduálním účinkem, má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav porostu a výnosovou úroveň.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

řepka olejka - hlízenka obecná

pšenice ozimá - padlí travní, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel

pšenice jarní - padlí travní, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, fuzariózy

ječmen ozimý - padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel

ječmen jarní - padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene

žito ozimé - padlí travní, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka pšeničná, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel

tritikale - padlí travní, braničnatka pšeničná

cukrovka, řepa krmná - cerkosporióza řepy, větevnatka řepná

Návod k použití

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně 

řepka olejka hlízenka obecná 1,5 - 1,75 l/ha AT 1) od: 61 BBCH, do: 65 BBCH
pšenice ozimá padlí travní, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel 1,5 - 1,75 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
pšenice jarní padlí travní, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, fuzariózy 1,5 - 1,75 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
ječmen ozimý padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel 1,5 - 1,75 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
ječmen jarní padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene 1,5 - 1,75 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
žito ozimé padlí travní, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka pšeničná, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel 1,5 – 1,75 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
tritikale padlí travní, braničnatka pšeničná 1,5 - 1,75 l/ha AT 1) od: 37 BBCH, do: 47 BBCH
cukrovka, řepa krmná cerkosporióza řepy, větevnatka řepná 1,25 - 1,5 l/ha AT 1) od: 37 BBCH, do: 49 BBCH

AT – ochranná lhůta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

upřesnění použití:

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, tritikale, cukrovka, řepa krmná 200-400 l/ha postřik 1x

V obilninách se do BBCH 39 použije dávka 1,5 l/ha, od BBCH 40 se dávka z uvedeného rozmezí volí podle intenzity napadení plodiny.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos a kvalitu výnosu tritikale.
Nelze vyloučit snížení olejnatosti semene řepky.
Vliv přípravku na klíčivost osiva ječmene, žita a tritikale nebyl prověřen.
Přípravek má sníženou vylévatelnost, a proto je nezbytné důkladné vypláchnutí aplikačního zařízení, aby nedocházelo k následné kontaminaci zbytky tohoto přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, tritikale 6 4 4 4
cukrovka, řepa krmná 5 4 4 4

Pro aplikaci do pšenic, ječmene, žita, tritikale:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Pro aplikaci do řepky olejky, cukrovky, řepy krmné:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Datum aktualizace

29.10.2018 00:00

registrační číslo 4930-0
účinná látka 1. thiofanát-methyl; 2.tetrakonazol
biologická funkce fungicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.