slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

YAMATO ®

Postřikový fungicidní přípravek určený k ochraně řepky olejky, obilnin a cukrovky a řepy krmné.
Je formulován jako suspo emulse (SE).

Působení PŘÍPRAVKU

YAMATO je systémový fungicid s kurativní a protektivní účinností. Kombinací dvou účinných látek ze skupiny benzimidazolů a tetrakonazolů je docílena ochrana proti širokému spektru houbových chorob. Přípravek se vyznačuje dlouhodobým reziduálním účinkem, má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav porostu a výnosovou úroveň.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

řepka olejka - hlízenka obecná

pšenice ozimá - padlí travní, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel

pšenice jarní - padlí travní, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, fuzariózy

ječmen ozimý - padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel

ječmen jarní - padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene

žito ozimé - padlí travní, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka pšeničná, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel

tritikale - padlí travní, braničnatka pšeničná

cukrovka, řepa krmná - cerkosporióza řepy, větevnatka řepná

Návod k použití

plodina škodlivý organizmus dávkování, mísitelnost OL

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně 

řepka olejka hlízenka obecná 1,5 - 1,75 l/ha AT od: 61 BBCH, do: 65 BBCH
pšenice ozimá padlí travní, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel 1,5 - 1,75 l/ha AT od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
pšenice jarní padlí travní, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, fuzariózy 1,5 - 1,75 l/ha AT od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
ječmen ozimý padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel 1,5 - 1,75 l/ha AT od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
ječmen jarní padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene 1,5 - 1,75 l/ha AT od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
žito ozimé padlí travní, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka pšeničná, fuzariózy, stéblolam, choroby pat stébel 1,5 – 1,75 l/ha AT od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
tritikale padlí travní, braničnatka pšeničná 1,5 - 1,75 l/ha AT od: 37 BBCH, do: 47 BBCH
cukrovka, řepa krmná cerkosporióza řepy, větevnatka řepná 1,25 - 1,5 l/ha AT od: 37 BBCH, do: 49 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Aplikační poznámky

plodina dávka vody způsob aplikace max. počet aplikací v plodině interval mezi aplikacemi
řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, tritikale, cukrovka, řepa krmná 200-400 l/ha postřik max. 1x ---

V obilninách se do BBCH 39 použije dávka 1,5 l/ha, od BBCH 40 se dávka z uvedeného rozmezí volí podle intenzity napadení plodiny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, tritikale 6 4 4 4
cukrovka, řepa krmná 5 4 4 4

Pro aplikaci do pšenic, ječmene, žita, tritikale:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Pro aplikaci do řepky olejky, cukrovky, řepy krmné:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Datum aktualizace

24.4.2017 00:00

registrační číslo 4930-0
účinná látka 1. thiofanát-methyl; 2.tetrakonazol
biologická funkce fungicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.