Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Herbicidy

GALLUP SUPER 360

Gallup super 360 je systémový herbicid určený k hubení většiny druhů širokolistých plevelů a plevelných trav v následujících plodinách: bob, cibule a pór, cukrovka, hořčice, hrách, chřest, jádroviny, peckoviny, ječmen, len, lesní hospodářství, louky a pastviny, nezemědělská půda, orná půda, strniště, oves, pšenice, půda dočasně neobdělávaná, půda sousedící s vodními plochami, řepka olejka, všechny plodiny – zrušení porostu, tuřín, vodnice.Výhody přípravku


Působí také v oddencích a kořenovém systému

Prověřený, spolehlivý, bezpečný

Všestranné použití

Působení přípravku

Gallup Super 360 je listový herbicid, který při správném použití podle návodu působí na jednoleté i vytrvalé trávy a většinu širokolistých plevelů. Přenáší se z ošetřených částí rostliny na podzemní kořeny, oddenky nebo stolony. Příznaky se projevují na listech, a to červenáním a posléze žloutnutím listů. Změny se nejdříve objevují na travách a později na širokolistých (dvouděložných) plevelech.

 

Spektrum účinnosti

Gallup Super 360 je systémový neselektivní herbicid určený k hubení většiny druhů dvouděložných plevelů a plevelných trav v následujících plodinách: bob, cibule a pór, cukrovka, hořčice, hrách, chřest, jádroviny, peckoviny, ječmen, len, louky a pastviny, nezemědělská půda, orná půda, strniště, oves, pšenice, půda dočasně neobdělávaná, půda sousedící s vodními plochami, řepka olejka, různé plodiny – zrušení porostu, tuřín, vodnice.

Vzhledem k tomu, že Gallup Super 360 je totální neselektivní herbicid, působí na všechny rostliny. Je důležité, aby měly plevele při ošetření dostatečně vzrostlé listy a byly v aktivní fázi růstu.

Gallup Super 360 neposkytuje dostatečnou ochranu proti přesličce rolní, Equisetum arvense. Opakované ošetření bude nezbytné.

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Další Herbicidy

MITRA

Postřikový selektivní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce, řepě krmné a řepě salátové.

ARRAT

s plevely se nepárat

Selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům v pšenici ozimé, ječmeni jarním a ozimém, v žitě ozimém, v kukuřici, v semenných porostech trav a v čiroku.

SUMIMAX

MAXIMÁLNÍ silou proti plevelům

Herbicid SUMIMAX je určen pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a dvouděložným plevelům a pro aplikaci v sóji.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: 261 090 282 - 6
sumiagro@sumiagro.cz