Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Herbicidy

GRANDO

Selektivní postřikový postemergentní herbicid (WG) k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce, krmné řepě a řepě salátové.Výhody přípravku


systémový účinek

reziduální působení

Působení přípravku

Grando je herbicid se systémovým účinkem přijímaný převážně listy rostlin. Vlivem reziduálního působení v půdě hubí přípravek i plevele vzcházející několik dní po aplikaci. Poškození plevelů (chloróza, nekrózy) jsou patrné za několik dní po aplikaci. Teplo a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinek přípravku.

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Další Herbicidy

GALISTOP

nejen pro svízel stop

Postřikový herbicidní přípravek k hubení dvouděložných plevelů v obilninách, v kukuřici, na loukách a pastvinách a v travních porostech.

RESKATOR

Herbicid k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, ozimém tritikale a ozimém žitu.

GALLUP HI-AKTIV

Postřikový systémový herbicidní přípravek k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: 261 090 282 - 6
sumiagro@sumiagro.cz