slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Barclay Gallup 360

Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého.

Působení přípravku

Barclay Gallup 360 je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin – podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí jednoletých a víceletých trávovitých a dvouděložných plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena.
Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných dvouděložných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10-14 dnů. Proti jednoletým a vytrvalým trávovitým plevelům včetně pýru plazivého je přípravek nejúčinnější v době odnožování, (když má pýr 5-6 listů, 12-15cm dlouhých).
Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku.
Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
S dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 5dní po aplikaci přípravkem B. Gallup 360.
Upozornění: přípravek B. Gallup 360 nemá dostatečnou účinnost na presličku rolní (Equisetum arvense).

Použití a dávkování přípravku

plodina škodlivý organismus dávka OL Poznámka
ječmen, oves, pšenice, pšenice tvrdá plevele dvouděložné, pýr plazivý 3-4 l/ha
150-250 l vody/ha
7dnů 1)mimo množitelské porosity, vlhkost zrna pod 30%, před sklizní 7 dnů, max. 1x
orná půda, strniště plevele dvouděložné jednoleté, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 1,5 l/ha
80-250 l vody/ha
- 2)max 1x
orná půda, strniště  plevele dvouděložné vytrvalé, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý 3-4 l/ha 200-250 l vody/ha - 3)max 1x
řepka olejka plevele dvouděložné, pýr plazivý 3-4 l/ha
200-250 l vody/ha
14dnů 4) mimo množitelské porosty,vlhkost zrna pod 30%, před sklizní 14 dnů, max. 1x
jabloň, hrušeň plevele jednoleté, plevele vytrvalé 5 l/ha
250 l vody/ha
- 5) V období vegetačního klidu min. 2 roky staré stormy, max. 1x
bob na zrno, hrách na zrno plevele dvouděložné, pýr plazivý 3-4 l/ha
200-250 l vody/ha
7dnů 6) mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, před sklizní 7 dnů, max. 1x
louky a pastviny obnova TTP 3-6 l/ha
200-250 l vody/ha
21dnů 7)max. 1x
nezemědělská půda, železnice nežádoucí vegetace 1,5-6 l/ha
150-250 l vody/ha
- 8)
lesní hospodářství nežádoucí vegetace 4-5 l/ha
250 l vody/ha
- 9)
 lesní hospodářství potlačení pařezové výmladnosti 10% - 9)
nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní 6 l/ha
250 l vody/ha
- 10)

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného pro výrobu sladu.

Aplikační poznámky

  • (1) Aplikovat při vlhkosti zrna pod 30%, min 7 dní před sklizní. Množství vody: 150-250 l/ha. Nižší aplikační dávka při slabším až středním napadení pýrem plazivým, vyšší dávka při vyšším napadení pýrem a dalšími širokolistými a jednoděložnými vytrvalými plevely.
  • (2) Aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 12cm, dvouděložné vytrvalé plevele mají nejméně 2 pravé listy. Postřik provádět nejméně 5 dnů před dalšími kultivačními zásahy. Množství vody: 80-250 l/ha. Max. 1 aplikace.
  • (3) Postřik se provádí kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy. Další kultivační zásahy provést až po projevení účinku herbicidu – min. 5dní. Množství vody: 200-250 l/ha. Aplikační dávku určit podle intenzity napadení pýrem. Max. 1 aplikace.
  • (4) Aplikace je vhodná pro nerovnoměrný a nestejnoměrně dozrávající porost. Postřik provádět min 14 dnů před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30%. Množství vody: 200-250 l/ha. Nižší dávka při slabším až středním napadení pýrem plazivým, vyšší dávka při vyšším napadení pýrem a dalšími širokolistými a jednoděložnými vytrvalými plevely. Max. 1 aplikace.
  • (5) Postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů, max. výška zasažení kmene: do 30cm. Množství vody: 250 l/ha. Max. 1 aplikace. 
  • (6) Postřik provádět minimálně 7 dní před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30%. Postřik přípravkem se provádí za účelem vyhubení nežádoucích plevelů a ulehčení sklizně (ne pro desikaci). Množství vody: 200-250 l/ha. Aplikační dávku určit podle intenzity napadení pýrem. Max. 1 aplikace.
  • (7) Množství vody: 200-250 l/ha. Dávka: 3 l/ha na 1-2 leté porosty s jednoletými plevely, 4 l/ha na 2-4 leté porosty, 5 l/ha na 4-7 leté porosty a vytrvalé širokolisté plevele, 6 l/ha na trvalé travní porosty zaplevelené vytrvalými plevely, zejména pampeliškou lékařskou.
  • (8) Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, v areálech podniků apod. Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Dávka vody: 150-250 l/ha. Aplikační dávka: 1,5 l/ha při dávce vody 80-150 l/ha na jednoleté a trávovité plevele, dávka 3 l/ha při slabém výskytu pýru, 4 l/ha při silném výskytu pýru a psárky polní, 6 l/ha na hluboko zakořeněné širokolisté plevele.
  • (9) V případě přípravy půdy před zasetím se používá dávka 5 l/ha, s dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace v dávce: 4 l/ha pro likvidaci trávovitých a dvouděložných plevelů. Je nezbytné účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). V případě výskytu odolných dřevin, jako například jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 4,4 l/ha. Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 10% roztok nátěrem nebo postřikem pařezů. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim.
  • (10) Po aplikaci do nádrží, vodních toků a zavlažovacích kanálů nesmí maximální koncentrace glyfosátu ve vodě přesáhnout 0,2 ppm.

Datum aktualizace

22.2.2016 00:00

registrační číslo 4619-2
účinná látka glyfosát
biologická funkce herbicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.