slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Barclay Gallup Hi-aktiv ®

Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, ve lnu a v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, na březích nádrží, vodních toků a zavlažovacích kanálů.

Působení přípravku

B. Gallup Hi-Aktiv je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin – podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena.
Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10-14 dnů. Proti pýru plazivému je přípravek nejúčinnější v době odnožování, když má pýr 5-6 listů, 12-15cm dlouhých.
Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku, to je zhruba po 2-3 týdnech po ošetření.
Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
S dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7dní po aplikaci přípravkem B. Gallup Hi-Aktiv (např. vápenec, hnojiva, org. hnojiva a jiné pesticidy).

Spektrum účinnosti

jednoleté a vytrvalé plevele, pýr plazivý, výdrol obilí, nežádoucí dřeviny. Méně citlivé jsou svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá a některé dřeviny (maliník, ostružiník, jeřáb obecný, krušina olšová). Na přesličku přípravek B. Gallup Hi-Aktiv nepůsobí.

Návod k použití

plodina škodlivý organismus, jiný účel použití dávka OL Poznámka
bob na zrno, hrách na zrno dvouděložné plevele, pýr plazivý 2,2-2,9 l/ha, 200-250 l vody/ha 7dnů 1) mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, před sklizní 7 dnů, max. 1x
hrušeň, jabloň plevele jednoleté, plevele vytrvalé 3,7 l/ha, 250 l vody/ha - 2)v období vegetačního klidu min. 2 roky staré stromy, max. 1x
ječmen, oves, pšenice, pšenice tvrdá plevele dvouděložné, pýr plazivý 2,2-2,9 l/ha, 150-250 l/ha vody 7 dnů 3)mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, před sklizní 7 dnů, max. 1x
len, řepka olejka dvouděložné plevele, pýr plazivý 2,2-2,9 l/ha,
80-250 l vody/ha
14dnů 4)mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30%, před sklizní 14dnů, max. 1x
lesní hospodářství nežádoucí vegetace 2,2-4,4 l/ha,
250 l vody/ha
- 5)
  potlačení pařezové výmladnosti 7,5% - 6)
louky, pastviny Obnova TTP 2,2-4,4 l/ha,
150-250 l vody/ha
21dnů 7) max. 1x
nezemědělská půda, železnice nežádoucí vegetace 2,9-4,4 l/ha,
100-250 l vody/ha
- 8)
nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní 3,7 l/ha,
250 l vody/ha
- 9)
orná půda, strniště plevele dvouděložné jednoleté, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 1,1 l/ha,
80-125 l vody/ha
- 10) max. 1x
  plevele dvouděložné vytrvalé, plevele lipnicovité vytrvalé, pýr plazivý 2,2-2,9 l/ha,
150-250 l vody/ha
- 11) max. 1x

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Přímý postřik a přímý úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu.

Aplikační poznámky:

 • (1) Postřik provádět 1 týden před sklizní při vlhkosti zrna pod 30%. Postřik přípravkem se provádí za účelem vyhubení nežádoucích plevelů a ulehčení sklizně (ne pro desikaci). Množství vody: 200-250 l/ha. Max. 1 aplikace.
 • (2) Postřik provádět v období vegetačního klidu. Aplikovat na min 2 roky staré stromy, neaplikovat na stromy s mechanicky poškozenou kůrou, na větve stromů, max výška zasažení kmene: do 30cm. Množství vody: 250 l/ha.
 • (3) V případě předsklizňové aplikace, postřik provádět 7 dnů před sklizní, při vlhkosti zrna pod 30%. Množství vody: 150-250 l/ha. Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu.
 • (4) Aplikace je vhodná pro nerovnoměrný a nestejnoměrně dozrávající porost. Postřik provádět 2 týdny před sklizní pro dosažení požadované úrovně desikace, při vlhkosti zrna pod 30%. Množství vody: 200-250 l/ha pro řepku. U lnu může být množství vody sníženo až na 80 l/ha.
 • (5) V případě přípravy půdy před sázením se používá dávka 3,7 l/ha, s dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7 dní. Po zasazení se provádí cílený meziřádkový postřik pro vyhubení nežádoucí vegetace dle intenzity zaplevelení: 2,5-3 l/ha pro likvidaci trávovitých a
  dvouděložných plevelů. Je nezbytné účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). V případě výskytu odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky, je nutno zvýšit dávku až na 4,4 l/ha.
 • (6) Pro potlačení pařezové výmladnosti se používá 7,5 % roztok.
 • (7) Dávka: 2,2 l/ha pro obnovu 1-2 ročních pastvin s jednoletými plevely, 2,9 l/ha pro 2-4 roční porosty s vytrvalými trávami, 3,7 l/ha pro 4-7let staré porosty s vytrvalými širokolistými plevely, 4,4 l/ha pro obnovu trvalých porostů. Množství vody: 150-250 l/ha. Max. 1 aplikace.
 • (8) Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, v areálech podniků apod. Ošetření se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období, nejlépe od poloviny dubna do konce srpna (od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu.
  Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Dávka vody: 150-250 l/ha. Běžně se používá dávka 3 l/ha, v případě výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů použijte dávku 4,4 l/ha (nebo 3% roztok = 10 l vody + 0,3 B. Gallup Hi-Aktiv)
 • (9) Po aplikaci do nádrží, vodních toků a zavlažovacích kanálů nesmí maximální koncentrace glyfosátu ve vodě přesáhnout 0,2 ppm.
 • (10) Aplikovat až po vzejití plevelů, kdy jednoleté trávovité plevele dosáhly výšky 10cm, dvouděložné plevele mají nejméně 2 pravé listy.
  Postřik provádět nejméně 2 dny před dalšími kultivačními zásahy. Množství vody: 80-125 l/ha.
 • (11) Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy. Další kultivační zásahy provést až po projevení účinku herbicidu.
  Množství vody: 150-250 l/ha.

Pěstování následných plodin

Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením.

Příprava aplikační kapaliny

Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

Datum aktualizace

20.4.2017 00:00

registrační číslo 4620-0
účinná látka glyfosát
biologická funkce herbicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.