slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Beta-Team

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspo emulze (SE) určený k ničení dvouděložných jednoletých a jednoděložných jednoletých plevelů v cukrovce a řepě krmné.

Působení přípravku

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspo emulze určený k hubení plevelů dvouděložných jednoletých a plevelů jednoděložných jednoletých v cukrovce a řepě krmné.
Ethofumesát je benzofuranová herbicidní účinná látka k hubení jednoletých trav a širokolistých plevelů. Desmedifam a fenmedifam je účinná látka ze skupiny karbamátů určena k hubení dvouděložných plevelů.

Návod k použití

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka
cukrovka a řepa krmná plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté 1,25-1,50 l/ha
200-400 l vody/ha
AT postemergentně
aplikace opakovaná do celkové dávky 5 l/ha na plodinu

CILTIVÉ PLEVELE

Lebeda rozkladitá, pohanka svlačcovitá, rdesno ptačí, merlík bílý, violka rolní, hluchavka nachová, lipnice roční, rozrazil perský, ptačinec žabinec.

 Aplikační poznámky

Přípravek se aplikuje po vzejití řepy.
Nepoužívejte větší celkové množství přípravku Beta-Team než 5 l/ha na plodinu za sezónu.
Začněte s hubením plevelů, když plevele klíčí; obvykle to bývá, když vzejde řepa. Pokud vyklíčí nové plevele, je nutné další ošetření. Mezi aplikacemi je nutné dodržet interval 7-10 dní. 
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Neaplikujte za jasného, slunného počasí; v takovém počasí je vhodnější aplikace večer.
Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů!
Aby se zabránilo škodám způsobeným rezidui účinné látky ethofumesát v půdě po aplikaci přípravku Beta-Team, je nutné před setím nebo sázením následné plodiny, například u ozimých obilnin nebo v případě zrušení porostu, převrátit půdu.
Jako náhradní plodiny v případě zrušení porostu ošetřeného přípravkem Beta-Team lze zasít nebo zasadit tyto plodiny: cukrovou nebo krmnou řepu, kukuřici, jílky, hrách, špenát, celer, mrkev a cibuli.
Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Přípravek nelze použít v množitelských porostech!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku BetaTeam. 
Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesate, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Dávkování

-1,25 l/ha přípravku Beta-Team na plevele od fáze děložních listů do fáze dvou pravých listů.
-1,5 l/ha přípravku Beta-Team na plevele od fáze dvou pravých listů dále.

 Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Beta-Team bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
krmná a cukrová řepa 4 4 4 4

Datum aktualizace

20.4.2017 00:00

registrační číslo 4792
účinná látka 1) desmedipham, 2) ethofumesate, 3) phenmedipham
biologická funkce herbicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.