slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Betasana ® Trio SC

Selektivní postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou proti jednoletým dvouděložným a jednoletým lipnicovitým plevelům v  cukrovce.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Betasana Trio SC je selektivní postemergentní herbicid se širokým spektrem účinnosti proti jednoletým dvouděložným plevelům a některým jednoletým travám. Působení tří účinných látek se vhodně doplňuje, proto má Betasana Trio SC velmi dobrý kontaktní i reziduální účinek na široké spektrum plevelů. Účinné látky fenmedifam a desmedifam patří chemicky do skupiny karbamátů, jsou přijímány pouze přes listy a hubí vzešlé plevele. Účinná látka ethofumesát patří chemicky mezi benzofurany, působí přes listy i kořeny, je rozváděna v plevelné rostlině xylémem. Citlivé zasažené plevele přestávají růst, postupně se na nich objevují chlorózy a nekrózy a odumírají. Herbicidní účinek se projevuje v závislosti na půdních a klimatických podmínkách během 4 - 8 dnů po aplikaci. Dostatečná teplota a vzdušná i půdní vlhkost podporují účinnost přípravku.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Betasana Trio SC v dávce 1,0 – 2,5 l/ha spolehlivě hubí ve fázi děložních listů až základu pravého listu tyto plevele: merlík bílý, laskavec ohnutý, ptačinec žabinec, penízek rolní, svízel přítulu, hluchavky, heřmánky, kokošku pastuší tobolku, violky, bažanku roční, pomněnku rolní, kopřivu žahavku a další.

Heřmánky, rdesna a opletku obecnou hubí Betasana Trio SC spolehlivě pouze ve fázi děložních listů.

Betasana Trio SC má slabší účinnost na výdrol řepky, ježatku kuří nohu, výdrol slunečnice, tetluchu kozí pysk a vikve.  Na jednoleté lipnicovité plevele působí Betasana Trio SC pouze do fáze1. listu trav.

NÁVOD K POUŽITÍ

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) 3) Poznámka
cukrovka plevele dvouděložné jednoleté, plevele lipnicovité jednoleté

1,0 - 2,5 l/ha

150 - 200 l vody/ha

Opakovaná aplikace do celkové dávky 7,0 l/ha/rok 

AT

AT = ochranná lhůta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití a určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Termín aplikace a dávku přípravku je nutné volit podle vývojových fází plevelů a případných kombinačních partnerů. První aplikace se provádí na plevele ve stádiu děložních listů až základu prvého páru pravých listů dávkou přípravku Betasana Trio SC 1,0 – 1,5 l/ha na řepu od fáze BBCH 10 (děložní listy rozvinuty). Následná ošetření se provádí podle aktuálního růstu plevelů, opět když jsou plevele nejcitlivější, tj. ve fázi děložních listů až základu prvého páru pravých listů. Pokud citlivé plevele dosáhnou fáze dvou pravých listů a fáze vyšší, použije se dávka 1,5 - 2,5 l/ha podle velikosti plevelů a vývojové fáze cukrovky. U cukrovky ve fázi do dvou pravých listů by dávka přípravku Betasana Trio SC neměla překročit 1,75 l/ha. Plnou dávku je možné použít od fáze čtyř plně vyvinutých listů cukrovky. Postřik na přerostlé plevele má snížený účinek.

Během jedné vegetační sezóny se provádějí 3 - 4 aplikace a celková dávka přípravku nesmí překročit 7,0 l/ha.

Za jasných dní se silným slunečním svitem je nutné vzhledem ke zvýšenému riziku poškození cukrovky aplikovat přípravek Betasana Trio SC ráno nebo večer, tak aby teplota vzduchu nepřesáhla 23 °C ve výšce 5 cm nad zemí. Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat těsně po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou.

Ošetřujte jen zdravé, mechanicky nepoškozené porosty, za bezvětří a v době, kdy se v následujících šesti hodinách neočekává déšť. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.

DALŠÍ APLIKAČNÍ POZNÁMKY

Selektivita vůči cukrovce

Přípravek Betasana Trio SC lze aplikovat v dávce 1,0 - 1,5 l/ha na řepu od fáze BBCH 10 (děložní listy rozvinuty) za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek pro aplikaci. Při nedodržení správných podmínek pro aplikaci, aplikačního termínu nebo dávkování může dojít k poškození cukrovky (popálení špiček, retardace růstu). Toto poškození má jen krátkodobý charakter a během několika dní cukrovka regeneruje.

Následné ošetření nedoporučujeme provádět dříve než za 6 dní po předchozí aplikaci.

V případě oslabení porostu chorobami či škůdci nebo poškozením porostu mrazem, suchem, kroupami, větrem, podmáčením doporučujeme ošetření raději o 2 - 3 dny odložit, až porost částečně zregeneruje.

NÁSLEDNÉ PLODINY

Na ošetřeném pozemku přípravkem Betasana Trio SC po sklizni cukrovky je možné pěstovat libovolnou plodinu. Pokud má být ve stejném roce vyseta obilovina nebo řepka je třeba pozemek zorat do hloubky 15 - 20 cm. Pokud je nutné ošetřený pozemek předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu vysít cukrovku, krmnou řepu a po orbě do hloubky 15 - 20 cm hrách, bob, len, kukuřici, špenát, vojtěšku.

Datum aktualizace

23.1.2018 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.