slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

GALLUP ® SUPER 360

Gallup Super 360 je systémový herbicid určený k hubení většiny druhů širokolistých plevelů a plevelných trav.

Působení přípravku

Gallup Super 360 je listový herbicid, který při správném použití podle návodu působí na jednoleté i vytrvalé trávy a většinu širokolistých plevelů. Přenáší se z ošetřených částí rostliny na podzemní kořeny, oddenky nebo stolony. Příznaky projevující se na listech, a to červenání a posléze žloutnutí listů, se objevují nejprve na travách a později na širokolistých plevelech.

Je velmi důležité, aby měl plevel při ošetření dostatečně vzrostlé listy a byl v aktivní fázi růstu.

Vytrvalé trávy musí mít čerstvé listy a tyto listy musí být zelené a silné. Pýr plazivý reaguje nejlépe na ošetření přípravkem Gallup Super 360, když odnožuje a začínají růst nové oddenky. To je většinou v době, kdy každá z rostlin má 5 až 6 listů, z nichž každý má přibližně 12-15 cm (5-6”) nového přírůstku.

Většina vytrvalých širokolistých plevelů reaguje na ošetření přípravkem nejlépe v období aktivního růstu v období nebo těsně před obdobím květu.

Jednoleté plevele by měly být při postřiku v období aktivního růstu s listy alespoň 5 cm (2”) dlouhými u trav nebo s alespoň dvěma rozvinutými pravými listy u širokolistých plevelů.

Pýr, ostatní trávy a širokolisté plevele reagují hůře na ošetření přípravkem Gallup Super 360, pokud je jejich růst omezený v důsledku sucha, mokra, mrazu, velmi vysokých teplot nebo přirozeného odumírání. Účinnost bude omezená, pokud se tyto podmínky objeví při nebo okamžitě po postřiku.

Občasně může dojít k mírnému zpomalení růstu plodiny, zejména po bezorebném zpracování půdy, nebo pokud semena plodiny klíčí proti velkému množství tlejících listů, stolonů, oddenků nebo kořenů. Pro rozprostření nebo zakrytí tlející organické hmoty je nutná důkladná kultivace. Zajistěte dobrý stav půdy, aby byly plodiny dostatečně hnojené a přijměte vhodná opatření pro zamezení poškození plodiny škůdci nebo houbovými chorobami, zejména pokud jsou plodiny pěstovány na pozemcích po travním porostu.

7 dní po ošetření přípravkem Gallup Super 360 neaplikujte vápno, hnojiva, hnůj, pesticidy nebo podobné materiály.

Poznámka: Gallup Super 360 neposkytuje dostatečnou ochranu proti přesličce rolní, Equisetum arvense. Opakované ošetření bude nezbytné.

spektrum účinnosti

Gallup Super 360 je systémový herbicid určený k hubení většiny druhů širokolistých plevelů a plevelných trav v následujících plodinách: bob, cibule a pór, cukrovka, hořčice, hrách, chřest, jádroviny, peckoviny, ječmen, len, louky a pastviny, nezemědělská půda, orná půda, strniště, oves, pšenice, půda dočasně neobdělávaná, půda sousedící s vodními plochami, řepka olejka, různé plodiny – zrušení porostu, tuřín, vodnice

návod k použití

Plodina, oblast použití 2) Škodlivý
organismus, jiný účel použití
Dávkování, mísitelnost OL
(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Pozn.
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně
pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór plevele jednoleté, výdrol obilnin 1,5 l/ha AT 1) preemergentně ---
chřest plevele 1,5-5 l/ha AT 1) preemergentně ---
pšenice, ječmen, oves plevele, desikace 2-4 l/ha 7 1) před sklizní, vlhkost zrna pod 30% ---
pšenice, ječmen desikace 1-1,5 l/ha 7 1) před sklizní, vlhkost zrna pod 30% ---
různé plodiny zrušení porostu, plevele 1,5-5 l/ha AT --- ---
různé plodiny plevele 1,5-5 l/ha AT 1) před setím, před výsadbou
půda dočasně neobdělávaná plevele 1,5-6 l/ha AT --- ---
jádroviny, peckoviny plevele 5 l/ha AT --- ---
nezemědělská půda plevele 4-6 l/ha AT --- ---
půda sousedící s vodními plochami plevele 4-6 l/ha AT --- ---
řepka olejka, hořčice, len, bob, hrách plevele, desikace 3-4 l/ha 14,8,7 1) před sklizní, vlhkost zrna pod 30%, 3) OL 14=řepka olejka, len; OL 8= hořčice; OL 7=hrách, bob ---
orná půda, strniště plevele 1,5-5 l/ha AT 3) nejpozději 2 dny před setím nebo sázením ---
louky a pastviny obnova TTP 3-6 l/ha AT 3) nejpozději 5 dnů před sklizní, spásáním, setím ---

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
různé plodiny, půda dočasně neobdělávaná 150-250 l/ha postřik 1x
bob, chřest, hořčice, hrách, ječmen, len, nezemědělská půda, orná půda, oves, pšenice, půda sousedící s vodními plochami, řepka olejka, strniště 80 – 250 l/ha postřik 1x
cibule, cukrovka, pór, tuřín, vodnice 80 – 125 l/ha postřik 1x
jádroviny, peckoviny 200 – 400 l/ha postřik 1x
louky a pastviny 200 – 250 l/ha postřik 1x

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou. Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé.

Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5 – 6 listů a jsou 12-15 cm vysoké. Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu. Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní. Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

aplikační poznámky

Před vzejitím polních plodin

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny. Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy.

Pšenice, ječmen, oves: Aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.

Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór: Aplikujte do 48 hodin po zasetí.

Chřest

Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty alespoň alespoň 15 mm vrstvou půdy.

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha

Vytrvalé trávy: 4 l/ha

Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha

Pšenice, ječmen, oves – likvidace plevelů, desikace

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti. Nepoužívejte v množitelských porostech.

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha, 80 – 150 l vody/ha

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha, 150 – 250 lvody/ha

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.

Pšenice, ječmen - desikace

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti. Nepoužívejte v množitelských porostech.

Aplikaci v porostech určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení.

Dávku 1,5 l/ha použijte při výskytu jednoletých dvouděložných plevelů.

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.

Řepka olejka, hořčice, len, bob, hrách – likvidace plevelů, desikace

Přípravek se aplikuje v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti.

Bob, hrách - sklizeň provádějte nejdříve 7 dnů po aplikaci

Hořčice - sklizeň provádějte nejdříve 8 dnů po aplikaci

Řepka olejka, len - sklizeň provádějte nejdříve 14 dnů po aplikaci

Nepoužívejte v množitelských porostech

Dávkování přípravku:

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha

Orná půda, strniště

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha

Kultivace provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci

Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci

Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha, 80-150 l vody/ha

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha

Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha, 150-250 l vody/ha

Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Zrušení porostu a likvidace plevelů, aplikace před setím nebo výsadbou

Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly požadovaného výnosu nebo kvality, staly se neprodejnými nebo byly poškozeny kroupami apod.) nebo před setím/sázením plodin

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha, 80-125 l vody/ha

Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha

Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha, 150 – 250 l vody/ha

Kultivaci nebo setí/sázení plodin provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Louky a pastviny

Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů.

Dávkování přípravku:

1-2 leté porosty s jednoletými plevely: 3 l/ha

2-4 leté porosty s vytrvalými trávami: 4 l/ha

4-7 leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5 l/ha

Starší porosty s výskytem starčeku přímětníku nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 l/ha, 200-250 l vody/ha

Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Dočasně neobdělávaná půda

Dávkování přípravku:

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha, 80-150 l vody/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha

Zaplevelení starčekem přímětníkem nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 l/ha, 150-250 l vody/ha. Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci

Jádroviny, peckoviny

Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Aplikujte na podzim po opadu listů nebo před fází „zeleného poupěte“ u jádrovin a fází „otevření kalichů“ (viditelné bílé vrcholky květů) u peckovin. Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů. Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

Nezemědělská půda

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod.

Dávkování přípravku:

Standardní dávka: 4 l/ha

V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Půda sousedící s vodními plochami

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží, rybníků apod.

Dávkování přípravku:

Standardní dávka: 4 l/ha

V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

NÁSLEDNÉ PLODINY

Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

 Gallup Super 360 nezpůsobuje po aplikaci jakoukoli dlouhodobou herbicidní aktivitu. Pokud není uvedeno jinak, zemědělské a zahradní půdy mohou být osázeny stromy alespoň 7 dní po aplikaci. Ostatní rostliny mohou být sázeny po odumření ošetřených rostlin nebo po kultivaci. Za běžných povětrnostních podmínek se může kultivace provádět 7 dní po ošetření. Při špatných růstových podmínkách s kultivací vyčkejte, dokud se neobjeví typické červené/žluté příznaky na listech.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů.

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
všechny indikace 5 5 5 5

Datum aktualizace

10.3.2017 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.